I Norge bor det i dag rundt 5,4 millioner innbyggere fordelt på 2,6 millioner boliger. Av disse bor godt over halvparten i enebolig. Samtidig bor det i snitt kun 2,15 personer i hver privathusholdning i Norge. Potensialet for mer sosiale boformer er stort.

Det er mange fordeler ved å bo sammen. En mer sosial boform kan være med på å motvirke ensomhet og bidra til økt trygghet. Samtidig er det å dele areal og utstyr bedre for miljøet. Det å flytte sammen vil alene kunne gi en arealreduksjon på hele 30 prosent.

Antall mennesker som bor alene er høyest i byene. Aleneboende opplever ensomhet i mye større grad enn andre. Under koronaepidemien rapporterer flere at de sliter med ensomhet og psykiske plager.

 

I dag er kun 2,4 prosent av boligene i Norge en form for bofellesskap. Dette inkluderer spesialboliger og eldreboliger. Selv om det har blitt bygget flere nye prosjekter med fellesskapsløsninger de siste årene, er det fortsatt få bofelleskap med høy grad av samhandling. Bofellesskap er mye mer utbredt både i Sverige og Danmark.

Men selv om bofellesskapene i Norge foreløpig er få, er det forholdsvis mange som er interessert i mer sosiale boligformer. Undersøkelsen Future Living fra 2021 utarbeidet av Prognosesenteret, viser at flere synes at bofellesskap virker som er en attraktiv boform. 26 prosent er positive til å dele rom og fasiliteter med andre hvis de tar utgangspunkt i nåværende livsfase. Blant unge enslige og godt voksne enslige er tallet enda høyere. 35 prosent oppgir at det kan være aktuelt å flytte til et slikt boligkonsept i nær fremtid eller senere i livet.

Blant de spurte i Future Living-undersøkelsen som ønsker å flytte inn i et bofellesskap, er mange opptatt av hvordan det kan bidra til økt sosial interaksjon og økt trygghet. 12 prosent er villige til å ha et mindre eget kjøkken dersom de får tilgang til et større felleskjøkken, og 14 prosent svarer at de kan klare seg med mindre egen stue dersom de får tilgang til en større felles stue eller selskapsrom. For 15 prosent av de spurte kan tilgang til felles vaskerom med tørkemuligheter gjøre at de kan klare seg med mindre bad.

Kilder

Solheim, Eline. 2018. Erfaringer fra alternative boformer. Masteroppgave. NTNU.

FHI. 2021. Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien november-desember 2020.

Oslo kommune. Sosiale boformer

USBL.. Ikke som alle andre borettslag, 2020

Bofellesskap er fra Future Living-rapporten.