Illustrasjonsfoto for utstillingen «Skakke folkedrakter». Foto: Ingvil Skeie Ljones. Modell: John Harald Sand
  • 19. mai 2023–18. mai 2025
  • På turné i Norge

Mange av oss har eit forhold til bunader og folkedrakter. Dei tradisjonsrike plagga kan skape sterke kjensler av tilhøyrsle, men også av utanforskap. Dei kan fortelje noko om kvar vi er frå og kva vi står for, men dei kan også berast i håp om å bli akseptert og inkludert.  

Folkedraktene la grunnlaget for det som i dag er bunader. I lys av plaggas sterke tradisjonar, er det kanskje vanskeleg å sjå for seg at dei ein gong vart sett på som radikale og politiske plagg. Korleis vart fargane, snitta og normene for bruk definert og bestemt? Og korleis lever og utviklast folkedrakt- og bunadtradisjonane i møte med samtida og politiske landskap? 

Nasjonalmuseet og fleire institusjonar og museum i Noreg tek no eit djupdykk i handverket og historikken rundt bunad og folkedrakt. Dei neste åra vil seks kunstnarar gå i dialog med tradisjonshandverkarar og kunnskapsberarar, og skape eigne uttrykk. Turneens første stopp er Valdres Folkemuseum 19. mai 2023.  

Om prosjektet

Skakke folkedrakter er eit turnerande forskings- og utstillingsprosjekt som er utvikla i samarbeid med blant andre Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Valdresmusea, Randsfjordmuseet, Museum Stavanger og Bodø kulturhovedstad 2024. Prosjektet er initiert av Nasjonalmuseet.

Kunstnarar

Nicole Rafiki, Lin Wang, Håvard Kranstad og Christian Blandhoel.

Kunstnarisk leiargruppe

Justine Nguyen, Lars Korff Lofthus, Tuva Syvertsen og Dávvet Bruun-Solbakk, Wenche Mühleisen (rådgjevar).