Utstilling

Skakke folkedrakter

Tradisjonsrike plagg som bunader, kofter og folkedrakter kan fortelje noko om kvar vi er frå og kva vi står for, men dei kan også berast i håp om å bli akseptert og inkludert.

  • 17. juni 2023–18. mai 2025
  • På turné i Norge

Mange av oss har eit forhold til bunader, kofter og folkedrakter. Dei tradisjonsrike plagga kan skape sterke kjensler av tilhøyrsle, men også av utanforskap. Dei kan fortelje noko om kvar vi er frå og kva vi står for, men dei kan også berast i håp om å bli akseptert og inkludert.  

I lys av plaggas sterke tradisjonar, er det kanskje vanskeleg å sjå for seg at dei ein gong vart sett på som radikale og politiske plagg. For mange er dei det framleis. Korleis vart fargane, snitta og normene for bruk definert og bestemt? Og korleis lever og utviklast folkedrakt-, kofte- og bunadtradisjonane i møte med samtida og politiske landskap? 

Nasjonalmuseet og fleire institusjonar og museum i Noreg tek no eit djupdykk i handverket og historikken rundt bunad, kofte og folkedrakt. Dei neste åra vil seks kunstnarar gå i dialog med tradisjonshandverkarar og kunnskapsberarar, og skape eigne uttrykk. Turneens første stopp er Valdres Folkemuseum lørdag 17. juni.  

Samisk tradisjonshåndverk i «Skakke folkedrakter»

Ein av kunstnarane i prosjektet, Márjá Karlsen, har i vaksen alder blitt betre kjent med sin samiske identitet og kultur gjennom duodji, tradisjonelt samisk handverk og kunsthandverk.

I tilknyting til samane sin nasjonaldag, 6. februar, snakka Karlsen, journalist Dávvet Bruun-Solbakk og duojár Anna-Stina Svakko saman om duodji, identitet, tilhøyrsle og utanforskap.

Jobber ... Jobber ...

Om prosjektet

«Skakke folkedrakter» er eit turnerande forskings- og utstillingsprosjekt som er utvikla i samarbeid med blant andre Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Valdresmusea, Randsfjordmuseet, Museum Stavanger og Bodø kulturhovedstad 2024. Prosjektet er initiert av Nasjonalmuseet.

Presseomtale

Maja Musum, Ahmed Umar og Erlend Elias om folkedrakter under NRKs 17. mai-sending 2022. NRK TV 17.5.22 (avsnitt 44)

– Tenk at det har en nyhetsverdi at en kvinne velger å gå med bukse i 2022
Hadeland, 16.5.22

Relevante medieoppslag

– I skamløshetens tiår mener jeg det å skamme seg kan være både viktig og riktig en gang iblant, for både individ, institusjon og stat. Men avmaktsfølelsen og passiviteten er ikke et konstruktivt sted å bli værende. 

Museumsnytt 1.3.23

– Jeg vet om samer som ikke bruker kofte fordi de ikke passer inn i de tradisjonelle kjønnsnormene, og det vil jeg endre på gjennom å selv bruke herrekofte.NRK 5.2.23

– Same, but different.Aftenposten 2.2.23 (for abonnenter)

– Bunadsprodusenten Embla Bunader har valgt å lansere et kjønnsnøytralt alternativ til bunaden.NRK 30.4.22

Kunstnarar

Márjá Karlsen, Harald Beharie, Rafiki, Lin Wang, Håvard Kranstad og Christian Blandhoel.

Kunstnarisk leiargruppe

Justine Nguyen, Lars Korff Lofthus, Tuva Syvertsen og Dávvet Bruun-Solbakk, Wenche Mühleisen (rådgjevar).

Folkedraktråd

Marita Mikkelsen, Liisa-Rávná Finbog, Camilla Rossing og Anna-Stina Svakko.