Ein av kunstnarane i prosjektet, Márjá Karlsen, har i vaksen alder blitt betre kjent med sin samiske identitet og kultur gjennom duodji, tradisjonelt samisk handverk og kunsthandverk.

I tilknyting til samane sin nasjonaldag, 6. februar 2023, snakka Karlsen, journalist Dávvet Bruun-Solbakk og duojár Anna-Stina Svakko saman om duodji, identitet, tilhøyrsle og utanforskap.

Jobber ... Jobber ...