Baldisholteppet, ukjent kunstner, mellom 1040 og 1190.
Foto: Nasjonalmuseet
  • 1. januar 2004–27. mars 2016
  • Kunstindustrimuseet

Utstillingen viser hvordan ulike kunstretninger har preget gjenstandene vi har omgitt oss med i Norge og utlandet. I tillegg til den stilhistoriske vandringen presenteres de fire skattkamrene: Norske billedtepper, Østasiatisk kunsthåndverk, Norsk sølv og Norsk glass og fajanse.

Utviklingen av Europas stilhistorie har vært preget av en spennende dynamikk mellom ulike inspirasjonskilder, hvor særlig antikkens og Orientens kulturer har stått sentralt i perioder. Den begynnende industrialiseringen på 1700-tallet ga nye produksjonsmuligheter og førte gradvis til økning av gjenstandsmaterialet. 

Norges stilhistorie knytter seg til kunstneriske og samfunnsmessige strømninger i Europa. Moter og stiler bygget på utenlandske forbilder, men var samtidig påvirket av lokale forhold og tilpasset et norsk marked. Det finnes gode eksempler på norsk kunsthåndverk og design av høy kvalitet fra hele perioden.

Kunstindustrimuseet ble stiftet i 1876. Museet skulle inspirere produsenter, håndverkere og publikum ved å gi dem tilgang til det beste innen innenfor tekstil, sølv, smykkekunst, keramikk, glass og møbelkunst. Gjenstandene som er utstilt er derfor eksempler på hva som ble definert som forbilledlig den gang de ble anskaffet til museet. Velkommen til en vandring blant Kunstindustrimuseets skatter fra middelalder til jugendstil!