Jobber ... Jobber ...
  • 11. oktober–6. desember 2015
  • Kunstindustrimuseet

«Kunsthåndverk 2015» er den juryerte årsutstillinga til Norske Kunsthåndverkere. Årsutstillinga viser noko av det beste innan kunsthandverk i samtida. 

Juryen uttaler følgjande om årets bidrag: «Blant søkerne er det et godt spenn mellom yngre og eldre, nyutdannede og etablerte kunstnere. En tendens i år er store, kraftfulle arbeider og installasjoner. Juryen understreker også et høyt materialteknisk nivå på arbeidene, og at man ser en stor variasjon av uttrykk innen hver materialgruppe.» 

I år har 321 kunstnarar søkt med til saman 994 arbeid. Dette er ein auke frå fjoråret på nesten femti kunstnarar og hundre verk. Av årets søkarar går 61 kunstnarar med til saman 96 verk vidare til 2. gongsjuryering, som finn stad på Kunstindustrimuseet i Oslo 21.–22. september.

Jubileum

– I år feirer Norske Kunsthåndverkere 40 år, og det er ekstra gledelig at vi får rekordmange søkere nettopp i år. Jubileet vil bli behørig markert med arrangementer over hele landet, og årsutstillingen blir en viktig del av denne markeringen, sier Elisabeth Sørheim, fungerende direktør i Norske Kunsthåndverkere.

Juryen består av Heidi Bjørgan (juryleiar), Anna Talbot, Hilde Hauan Johnsen, Yasar Aydin og Inger Helene Stemshaug.

Kurator formidling:  Cathrine Lorange
Prosjektleder: Inger Helene Stemshaug