• 14. februar–8. mai 2016
  • Kunstindustrimuseet

Arbeidene til den banebrytende designeren Terje Ekstrøm (1944–2013) bidro i 1970- og 80-årene til ny vitalitet og selvstendighet for norsk design, i en sosial og kulturell brytningstid. Han tilhørte en ny generasjon av designere, som utfordret sine forgjengernes idealer og normer fra Scandinavian Design-epoken.

Stolen Ekstrem – designet i 1972, men først satt i produksjon i 1984 – oppnådde internasjonal suksess. I Norge ses den som et tidlig eksempel på postmoderne design og har ikon-status takket være sin unike og visjonære karakter. Ikke desto mindre inviterer stolen til forskjellige tolkninger.

Ekstrøm designet også for Tandbergs Radiofabrikk. Dette er produkter som vant tilsvarende anerkjennelse.

I sterk kontrast til dagens markedsorienterte tilnærming, stod Terje Ekstrøm for en kompromissløs og anti-kommersiell holdning til design. Utstillingen gir for første gang innblikk i Ekstrøms designpraksis, karakterisert av skaperglede og en eklektisk søken etter originalitet.

I utstillingen finner du blant annet et aktivitetsbord, der barna kan lage egne ekstrem-stoler.

Kurator utstilling: Denise Hagströmer
Prosjektleder: Marianne Moe