Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen
  • 24. september 2005–2. januar 2006
  • Museet for samtidskunst

Utstillingen tematiserer museets rolle som samler og forvalter av kulturelle gjenstander. Louise Lawlers fotografier av kunstverk i forskjellige omgivelser kan forstås som et analytisk blikk på oppholdsstedet kunst har i vårt samfunn. Kort sagt konteksten som kunsten inngår i.

Siden slutten av 1970-tallet har Louise Lawler (f. 1947) tatt for seg og fotografert kunstsamlinger. Hennes bilder viser hvordan kunsten defineres og inngår i forskjellige sammenhenger – i museer, gallerier, lager, arkiver, private hjem og auksjonshus.

Samspill

Louise Lawler er en av Amerikas fremste samtidskunstnere, og utstillingen viser et bredt utvalg av hennes omfangsrike produksjon i samspill med verk fra museets egen samling. Kategoriene som dannes i dette samspillet belyser og problematiserer etablerte kunstmuseale konvensjoner for visning av kunst.

Lawler bor og arbeider i New York. Hun er en av de mest markante kunstnerne innenfor den postmoderne appropriasjonskunsten som vokste frem mot slutten av 1970-tallet.

Kurator for utstillingen er Andrea Kroksnes, Nasjonalmuseet.