• 1. juli–27. august 2006
  • Museet for samtidskunst

Atelieret på Museet for samtidskunst blir brukt av mange skuleklasser og barnehagegrupper. Utstillinga viser eit lite utval av det som er blitt produsert der av born og unge i løpet av skuleåret 05/06.

Hausten 2005 og våren 2006 har ein kunna sjå utstillingar på Museet for samtidskunst som viser til tre av Nasjonalmuseet sine ansvarsområde: eldre kunst, nyare kunst og design. Den eldre kunsten vart representert med utstillinga «Fragmenter – Lars Hertevigs sene arbeider på papir 1878–1901». Museet si basisutstilling «Kunst 2» i andre etasje viser nyare kunst, og utstillinga «Per Spook. Norsk motedesigner i Paris» dekkjer fagfeltet design. Desse tre utstillingane har vore utgangspunkt for det som no blir vist i «Atelierets sommarutstilling».

Aktivitetane i atelieret er alltid knytt opp mot museet sine skiftande utstillingar. I omvisingene med born og unge ser vi på og samtalar om nokre verk i ei aktuell utstilling. Samtalen leiast av ein eller to frå museet. Etterpå blir det gitt oppgåver i atelieret som kastar lys over det vi nettopp har sett. Ved å kunne sjå og samtale om verka, for deretter å praktisk arbeide vidare med inntrykka, blir det skapt ei heilskapsoppleving. På denne måten utfyller arbeidet i atelieret og samtalen i omvisingene kvarandre.