• 12. mai 2007–24. februar 2008
  • Museet for samtidskunst

"Sett og registrert" viser et utvalg fotografier fra Nasjonalmuseets samling. Utstillingen retter oppmerksomheten mot de fotografene som på ulike måter forholder seg til dokumentargenren, en genre som har vært sentral både innen fotografi og videokunst de siste tiår.

Bildene i utstillingen viser oss "det virkelige", og forenes av fotografenes klarsynte og direkte tilnærmingsmåte. Dette er en deskriptiv form for fotografi som er analytisk og objektiv i sin tilnærming til motivene, men som samtidig røper en sympati med det som avbildes. Her er ingen dramatiske begivenheter eller perspektiver, men heller en nysgjerrig registrering av våre omgivelser – det være seg mennesker, landskap eller arkitektur. Ofte er det de oversette delene av våre omgivelser som blir løftet fram.

Utstillingen omfavner flere generasjoner av fotografer og gir anledning til å se arbeider av sentrale utenlandske aktører som Bernd og Hilla Becher, Candida Höfer, Thomas Struth og Robert Adams sammen med et utvalg norske fotografer, blant andre Arild Kristo, Dag Alveng, Ingrid Book og Carina Heden, Mette Tronvoll, Per Berntsen og Rune Johansen.

Kurator for utstillinga er Vibeke Waallann Hansen.