• 4. april–17. august 2008
  • Museet for samtidskunst

Astrid Løvaas og Kirsten Wagle starta sitt samarbeid allereie under studietida ved Statens håndsverks- og kunstindustriskole på byrjinga av 1980-talet. Deira arbeidsfellesskap har resultert i eit av samtidas mest markante norske kunstnarskap. Med utgangspunkt i utradisjonelle materiale, som brukte ulltepper, nylonstrømper, regntøy, sokkar og strikkeluer, skapar dei veggtepper som er visuelt slåande, vakre, overraskande og rike på referansar til kunsthistoria.

Løvaas & Wagles formspråk er knytt til så ulike felt som åkletradisjonen, den minimalistiske kunstens geometriske former og abstrakt ekspressivt måleri. I tillegg til alle sine veggarbeid, har Løvaas & Wagle utført ei rekkje utsmykkingsoppdrag. Det siste, og største, er dekoreringa av den nye norske operaens fasade. I utstillinga visast prosessen fram til det endelege resultatet i form av skisser, prøver og andre forarbeid til dette prosjektet.

Utstillinga i Nasjonalmuseet vil vere den til no største presentasjonen av deira arbeid og skal vise verk frå ulike faser i kunstnarskapet, og nokre heilt nye verk.

Kurator for utstillinga er Vibeke Waallann Hansen.