• 29. mai–20. september 2009
  • Museet for samtidskunst

Utstillingen viser en bred presentasjon av den norske billedkunstneren og forfatteren Matias Faldbakken (f. 1973). Dette er den første museumsmønstringen av Faldbakken som kunstner og den første større presentasjonen av en yngre, norsk kunstner i Nasjonalmuseet. Vekten vil bli lagt på nye arbeider laget til utstillingen, men disse vil også bli satt i dialog med enkelte markante verk fra perioden 2005–2009.

I løpet av 2000-tallet har Faldbakken markert seg som en av de mest synlige, utstilte og diskuterte kunstnere av sin generasjon. Han er utdannet ved Bergen Kunstakademi (1994-98) og Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfürt. Faldbakken har hatt en rekke separatutstillinger, deriblant i Fotogalleriet (Oslo, 2003), STANDARD (OSLO) (Oslo, 2005, 2007), Simon Lee Gallery (London, 2008), Galerie Giti Nourbakhsch (Berlin, 2008) og Reena Spaulings Fine Art (New York, 2009). Han har også deltatt på en rekke biennaler og gruppeutstillinger; Sydney-biennalen (2004), Venezia-biennalen (2005), "Populism" (Stedelijk Museum, Amsterdam, 2005, a.o.), "Down by Law", (Whitney-biennalen / The Wrong Gallery, New York 2006) og "Possibilities of an Island", MoCA Miami (Florida, 2008).

Post-medium-kunstner

Faldbakken arbeider på tvers av medier og genrer og er blitt omtalt som en "post-medium-kunstner". Hans arbeider vitner om en sterk interesse for den historiske avantgarden (dadaisme, surrealisme), 1960-årenes karakteristiske ny-avantgarde, og særlig den antivisuelle konseptkunsten. Både i norsk og internasjonal sammenheng beskrives han som del av en ny-konseptualistisk tendens i samtidskunsten.

Motkulturelle fenomener

I løpet av 2000-tallet har det vokst frem en rekke yngre kunstnere som i sine arbeider viser stor interesse for motkulturelle fenomener; posisjoner og strategier formulert i opposisjon til samfunnets normer og konvensjoner. Det kan være politisk opprørsvirksomhet, mer eller mindre forbudte undergrunnskulturer eller innenfor kunstfeltet. Med en blanding av fascinasjon og sørgespill har de tatt for seg hvordan disse opposisjonelle og korrigerende posisjonene med årene har blitt en del av det etablerte, og i videre forstand; kulturindustrien. Faldbakkens virksomhet hører med til dette feltet. Det siste tiåret har han gjort seg bemerket med sine sterkt reduserte, negasjonsestetiske arbeider.

Katalog

Til utstillingen produseres det en større katalog med tekster forfattet av Peter Osborne (professor ved Middelsex University), Jennifer Allen (kunstkritiker), Andrea Kroksnes (seniorkurator Nasjonalmuseet) og Øystein Ustvedt (kurator Nasjonalmuseet).

Utstillingen arrangeres i samarbeid med visningsstedet IKON i Birmingham (UK).

Kurator for utstillingen er Øystein Ustvedt.