• 7. november 2014–8. mars 2015
  • Museet for samtidskunst

ameaus nevøer er tittelen på en ny utstillingsserie der vi presenterer verkene til en yngre norsk kunstner i samspill med en samtalepartner. Samtalen behøver ikke inkludere en annen kunstner, dialogen kan like gjerne foregå med en samling, en film eller et arkiv. Utstillingene i denne serien vil alle få sin unike form. Det konstante premisset ligger i dialogen som oppstår i forlengelsen av, og sidestillingen med, den norske kunstnerens praksis. 

Seriens tittel refererer til den franske opplysningsfilosofen Denis Diderots (1713–1784) manuskript Rameaus nevø, den andre satiren (Le Neveu de Rameau, ou La Satire seconde), som ble utgitt etter hans død.

Den til dels motsigelsesfulle satiriske teksten kretser rundt karakteren Rameaus nevø og hans fiktive samtale med en fortellerstemme som representerer filosofien. Diderot lar Rameaus nevø opptre som en ironisk og tidvis selvmotsigende rabulist.

Seriens første nevøer

Sofie Berntsen (f. 1968) og Karl Holmqvist (f. 1964) er første kunstnere ut i serien. De har aldri tidligere samarbeidet, men deler en interesse for språk og litteratur.

Språket kan ses som jegets minste fellesnevner. Det er gjennom det vi gjør oss forstått, og det er med språket vi kommuniserer med omverdenen. Men hva skjer hvis språket ikke kan garantere en gjensidig forståelse mellom de som kommuniserer?

Frigjort fra konvensjonell grammatikk og fortolkning manipulerer Berntsen og Holmqvist ord og fraser, på lik linje med medier som maleri, video eller skulptur. Språket får en ny dimensjon som en sanselig visuell opplevelse, samtidig som det kan leses helt eller delvis som tekst. Etablerte forståelser av ord og meninger må vike til fordel for flertydighet og en holdning som stiller spørsmål ved tolkningen av tegn og språk.

Sofie Berntsen

Det talte og trykte ordet representerer både den tradisjonelle og den uortodokse vitenskapen, populær- og finkultur. Sofie Berntsen bruker kunst- og vitenskapsbøker som underlag for flere av sine nye malerier.

De nøye utvalgte bøkene finner hun på antikvariater. Hun anvender omslagene som lerret for olje- og pastellmalerier, der bare små umalte partier vitner om bokens egentlige karakter. Penselstrøkene som respektfullt brer seg ut over bokomslagene inviterer leseren til en alternativ tilnærming til innbundet kunnskap. Farger og former sluker innholdet og forvandler det til ren form. Fortid og nåtid smelter sammen. Subjektet stiller seg over objektet og viser at kunnskap per se er i konstant forandring.

I flere av Berntsens verk undersøker hun spiritualismens kobling til kunst og kunsthistorie, og hun trekker paralleller mellom den alternative vitenskapens eksistensberettigelse og kravet om kunstens autonomi.

Karl Holmqvist

Karl Holmqvist inkluderer et bredt spektrum av medier i sin kunstneriske praksis, som blant annet performance, bøker, plakater, installasjoner og skulptur. Visuelt sett kan hans svart-hvite bildeverden minne om 1950- og -60-tallets konkrete poesi, der det typografiske arrangementet av teksten var like viktig for helhetsopplevelsen som fonetiske lydeffekter og ordenes faktiske betydning. Gjennom å gi ordene et eget liv i et visuelt bilde, skulle de frigjøres fra sin tyngende meningsbærende tilværelse.

Men Holmqvist henter også inspirasjon fra beatkunstnere som Brion Gysin og William S. Burroughs, og cut-up-teknikken de utviklet på slutten av 1950-tallet. Holmqvist har gitt ut et titalls bøker, men påpeker bestemt at han ikke er en poet. Han er en kunstner som skriver poesi. Ved siden av det trykte ordet står den performative fremføringen av tekst sentralt i hans kunstnerskap.

JEG ER TELEFONEN DIN, OG JEG ELSKER DEG!

Som et sidesprang til utstillingen presenterer vi prosjektet Jeg er telefonen din, og jeg elsker deg!

Under utstillingsperioden kan folk i hele landet ringe gratis til 800 400 50 for å høre kunst og poesi. Du kan ringe når som helst på døgnet, og det vil alltid være noen som svarer i andre enden. Fra en innholdsrik meny kan du velge hva du vil lytte til.

Prosjektets fysiske del kan oppleves i Museet for samtidskunst. En klassisk rød telefonkiosk er innredet med en skjerm hvor du kan se video og høre lydopptak.

Tolv kunstnere som arbeider med tekst har bidratt med telefonsvarerbeskjeder: Sofie Berntsen / Nils Bech, Caroline Bergvall, Lars Mørch Finborud, Marthe Ramm Fortun, Iselin Linstad Hauge, Ebba Moi / Anna Carin Hedberg, Karl Holmqvist, Kristian Skylstad, Vibeke Tandberg og Arne Vinnem.

Dette prosjektet er en hyllest til den amerikanske poeten og performancekunstneren John Giornos (f. 1936) verk Dial-a-Poem fra 1969. Giorno ville spre poesi til et bredere publikum, og gjennom sitt prosjekt kunne folk i hele USA ringe et gratisnummer for å lytte til poesi. I museets kafé kan du høre på Laurie Anderson, Frank Zappa, William Burroughs, Patti Smith, Allen Ginsberg, Diane Di Prima, John Cage og mange andre.

Jeg er telefonen din, og jeg elsker deg! er produsert i samarbeid med Telenor Kulturarv.

Kurator for utstillingen er Stina Högkvist