Tori Wrånes & Skylar Haskard, «Desert Troll Technique».
Foto: Skylar Haskard
  • 21. april–3. september 2017
  • Museet for samtidskunst

Magisk verden med kostymer og rekvisitter

Wrånes er blant Norges mest internasjonalt anerkjente kunstnere og har en unik stemme i samtidskunsten. Med kostymer, rekvisitter, stemme og bevegelse skaper hun suggererende og hypnotiske tidslommer: hemmelige energiske rom og trolske utopier.

Wrånes altomfattende prosjekter inviterer oss inn i en drømmeaktig og magisk verden der alt ser ut til å være mulig. Tradisjoner ommøbleres og bøyes i alle tenkelige retninger, det være seg konsert i en skiheis, ballett med byggekraner eller operasangere på sykler.

Wrånes arbeider er blitt vist ved bl.a. Centre for Contemporary Art, Lagos Nigeria; SculptureCenter, New York; Colombo Art Biennale, Sri Lanka; De Appel Arts Centre, Amsterdam, Grand Palais, Paris; Carl Freedman Gallery, London. Hun har laget bestillingsverk til bl.a. Sydney-biennalen, Performa 13 i New York, CCA Lagos, Shilpakala Academy, Dhaka og Lilith Performance Studio, Malmö.

Presse: Elise Lund
Utstillingskurator: Stina Høgkvist
Formidlingskurator: Siv Hofsvang og Camilla Frøland Sramek 
Prosjektleder: Marthe Tveitan

Jobber ... Jobber ...