Foto: Nasjonalmuseet / Knut Øystein Nerdrum
  • 12. februar 2005–4. februar 2007
  • Nasjonalgalleriet

Nasjonalmuseets egen kunstsamling er unik i sitt slag. Som landets største samling av norsk, nordisk og internasjonal kunst fra begynnelsen av 1800-tallet til i dag, gir den en enestående mulighet for større innsikt i og opplevelse av kunstverk og kunstneriske praksiser over et spenn på over 200 år. «Kunst 1» fokuserer på norsk kunst med perspektiver til utenlandsk kunst. Denne tilnærmingen er valgt for å synliggjøre at norsk kunst best oppfattes i en internasjonal sammenheng.

Nytenkning

Utstillingen er en omfattende remontering av de faste samlingene til tidligere Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst. Den inviterer til møter med en rekke kjente og mindre kjente kunstverk fra samlingen, samtidig som fokus settes på sammenhengen de inngår i og kunstmuseet som arena for fremvisning av kunst. Utstillingen i Nasjonalgalleriet, «Kunst 1», har hovedvekt på maleri, mens utstillingen i Museet for samtidskunst, «Kunst 2», presenterte en rekke ulike teknikker og medier brukt av samtidens kunstnere. Hovedhensikten med «Kunst 1» og «Kunst 2» har vært å tenke nytt rundt museets presentasjon av egen kunst, og det har vært viktig å synliggjøre både tematiske og kronologiske perspektiver.

Tematisk og kronologisk presentasjon

«Kunst 1» vises i Nasjonalgalleriet og presenterer norsk og utenlandsk maleri og skulptur fra 1800-tallet og frem til i dag. Det er lagt vekt på noen få, store perspektiver der kunst tematiseres over et større tidsspenn i dialog med flere mindre, kronologisk monterte sammenhenger.

I de store salene i Nasjonalgalleriets midtparti er monteringen bredt anlagt, med tematiske organiseringer som spenner over en større tidsperiode. Med fokus på figur- og landskapsfremstillinger i maleriet, samt skulpturens nære relasjon til menneskekropper, er verker fra 1800-tallet til i dag stilt i dialog. I museets ytre fløyer er det lagt opp til mindre konsentrerte sammenhenger, en mer kronologisk ordnet gjennomgang der det enkelte kunstverk er stilt i en historisk forankret ramme.