Bård Breivik, «Brutte flater I-IV», 2005.
Foto: Nasjonalmuseet / Stein Jørgensen
  • 22. oktober 2005–12. februar 2006
  • Nasjonalgalleriet

Nasjonalmuseet presenterer en større utstilling med Bård Breivik, (f. 1948). Utstillingen vises i Nasjonalgalleriets 1. etasje, i saler som i utgangspunktet ble laget for visning av skulptur. På bakgrunn av dette har vi invitert en av landets fremste og mest anerkjente skulptører til å lage en utstilling som viser eldre og nyere arbeider. Utstillingen vil by på en visuell opplevelse av de sjeldne der kunstneren også vil arbeide i nær, konkret dialog med selve utstillingsrommet. Begrepet "vortex", som er brukt i utstillingstittelen, betyr blant annet malstrøm, virvel.

Utstillingen vil vise forskjellige sider av Breiviks virke. Fra 1970-årenes stedspesifikke, –"anti"-skulpturelle arbeider og etnisk orienterte objekter til 1980-årenes mer solide, monumentale steinskulpturer og 1990-årenes karakteristiske metallkonstruksjoner. Interessen for forskjellige typer materialer har alltid stått sentralt hos Breivik, noe som ikke minst kommer frem i hans nye, mer romlig forankrede skulpturer laget spesielt for utstillingen. Breivik har vist seg som en mester i å utnytte utypiske og symbolsk sett fattige materialer på en kunstnerisk interessant måte. Flere av de såkalte "Fiber"-arbeidene vil være med på utstillingen sammen med eksempler fra hans serie med årer. I særstilling står en større serie med vertikalstilte, likeartede båtformer laget over et tidsspenn på over tyve år: "Partitur til en lengre samtale".

Bakgrunn

Breivik har bakgrunn fra det eksperimentelt orienterte kunstmiljøet ved Vestlandets kunstakademi rundt 1970, men han var også student ved St. Martin's School of Art i London under den legendariske og mer formalistisk orienterte skulptøren Antony Caro. Med dette som ballast har Breivik opp gjennom årene arbeidet frem et av de mest enestående skulpturelle kunstnerskap i Norden. Breiviks gjennombrudd kom på mange måter med utstillingen "Fiber" vist på Høvikodden Kunstsenter i 1981. Året etter ble han professor i skulptur ved kunstakademiet i Stockholm, og siden har han gjennomført et stort antall utstillinger i inn- og utland som Festspillutstillingen i Bergen (1988), Venezia-biennalen (1986) og biennalen i Sao Paolo (1991). I 1996 arrangerte Malmø Konsthall den hittil største mønstringen av hans arbeider.

Kurator for utstillingen er Øystein Ustvedt, Nasjonalmuseet.