Foto: Nasjonalmuseet / Knut Øystein Nerdrum
  • 11. november 2006–2. januar 2007
  • Nasjonalgalleriet

Utstillingen viser et utvalg grafiske blad fra Picassos store produksjon som grafiker, blant annet eksempler fra de berømte seriene Suite Vollard og Suite 347. Disse seriene utgjør en betydelig del av den store samlingen museet mottok fra Arild Wahlstrøm i 1982. Nasjonalgalleriet hadde før dette bare 20 trykk av Picasso. Første ervervelse var i 1931, da direktør Jens Thiis kjøpte "Det enkle måltid" (1904), som er Picassos første publiserte grafiske blad. I dag har Nasjonalmuseet 505 av Picassos grafiske blad i sin samling, hvorav hovedvekten av arbeidene knytter seg til Suite Vollard og Suite 347.

Suite Vollard

består av 100 blad laget i årene 1930 til 1937. Den har navn etter kunsthandleren og forleggeren Ambroise Vollard, som ble kjent med Picasso allerede i 1901 da han arrangerte kunstnerens første utstilling i Paris. Vollard beholdt interessen for Picassos kunst livet ut. Suite Vollard ble utgitt samme år som Vollard døde, i 1939.

Serien er utført i dyptrykk på jevnstore kobberplater. Teknisk og stilistisk varierer bladene fra enkle strektegninger med koldnål til et mylder av streker i både koldnål og etsning, foruten en frodig bruk av akvatintens kornete flatestruktur. I de mest sparsomme strektegningene kan framstillingen være gjort med noen få og presise riss. I de livligste framstillingene er både formspråket og de grafiske virkningene rikt variert.

Suite 347

har sitt navn etter seriens antall blad. Picasso gjennomførte arbeidet med denne serien fra midten av mars til begynnelsen av oktober 1968. En kreativ eksplosjon - karakteristisk for kunstneren, i en alder av 87 år. Seriens tema er en hyllest til kvinnen, som var selve kilden og kjernen i Picassos liv og kunst. At dette forholdet ikke var platonisk, og at framstillingene til tider er sterkt erotiske overrasker kanskje ingen. Frodig handlekraft og intens livsutfoldelse preget Picassos liv og kunst.

Eksperimentelle litografier

Utstillingen viser også eksempler på Picassos eksperimentelle litografier fra årene etter 2. verdenskrig samt linosnitt fra slutten av 1950-tallet.

I Picassos grafikk får historiene utfolde seg og fantasien blomstrer.

Pablo Ruiz Picasso (1881–1973)

ble født i Malaga og fikk sin kunstutdannelse i Barcelona. Han dro til Paris første gang i 1900, og i 1904 flyttet han dit for godt. Han skulle bli boende i Frankrike hele sitt liv. Picasso var kunstnerisk aktiv i nesten 80 år og svært produktiv. Hans kunstneriske produksjon omfatter maleri, skulptur, keramikk og ikke minst grafikk.

Gjennom hele sitt liv beskjeftiget Picasso seg med grafikk, og han behersket og benyttet alle de tradisjonelle grafiske teknikkene. Først med det klassiske dyptrykk, koldnål og etsninger, siden med litografier og linosnitt. Han eksperimenterte innen alle teknikkene og gjorde dem til et redskap for sin fabulerende fantasi og store billedskapende evne.

Nils Messel, utstillingens kurator, har plukket fram en rekke arbeider fra den tidligste perioden rundt 1905 og fram til Picassos rike produksjon som eldre kunstner sent i 1960- årene.

Kurator for utstillingen er Nils Messel

Bestandskatalog
I forbindelse med utstillingen er det produsert en bestandskatalog over Nasjonalmuseets samling av Picassos grafikk. Tekst av seniorforsker ved Nasjonalmuseet, Sidsel Helliesen (kr 140,–). Katalogene er produsert med støtte fra Arild Wahlstrøms fond.

Turné
"Picasso. Fabler og fortellinger" inngår i museets landsdekkende program og vil turnere som en vandreutstilling i 2007. Blant annet vil følgende steder få besøk av utstillingen:
Tromsø, Nordnorsk kunstmuseum
Stavanger, Rogaland kunstmuseum
Lillehammer, Lillehammer kunstmuseum