Foto: Nasjonalmuseet / Knut Øystein Nerdrum
  • 15. februar–20. mai 2007
  • Nasjonalgalleriet

Her i Norden har menneskenes forhold til naturen alltid stått sentralt, og landskapsmaleriet har en viktig rolle i nordisk kunsthistorie. Denne storstilte utstillingen omfatter vel 100 av de mest kjente og kjære landskapsmaleriene her hjemmefra og fra våre naboland.

Utstillingen er resultat av et flerårig samarbeide mellom nasjonalgalleriene i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Utstillingen omfatter vel 100 verker fra en periode da skildringen av landskapet var en del av oppbyggingen av en nasjonal identitet i Norden. Her finner vi både strenge landskaper med bautasteiner fra vikingtiden som J.C. Dahl: "Vinter ved Sognefjorden" og intime idyller som Christen Købkes "Sortedamssø i København". 1880-årenes friluftsskildring, stemningsmaleriet ved århundreskiftet så vel som de maleriske utbruddene til August Strindberg, Edvard Munch og Halfdan Egedius kan sees på utstillingen.

Bildene er ordnet i følgende grupper: "Det storslagne Norden", "Nær naturen", "I friluft", "Stemningslandskapet" og "Det indre landskap". Bildene fra de forskjellige land belyser disse temaene på hver sin måte, og de norske maleriene hevder seg svært godt. Utstillingen antyder en kronologisk forandring i billedkunsten fra det sublime landskap i det 19. århundrets første del med røtter i romantikkens "Sturm und Drang", og etterfulgt av en mer intim gjengivelse av naturen på nært hold. Naturalistenes usmikede, fotografiske virkelighetsgjengivelse avløses av en drømmende nyromantikk ved slutten av århundret. Siden kunstretningene ikke skifter i takt med kalenderen, er det viktig i en slik presentasjon å ta med det første decennium av det 20. århundret for også å kunne inkludere de vâre landskapsskildringene til for eksempel Harald Sohlberg og finske Gallen-Kallela.

Til utstillingen er det utarbeidet en illustrert katalog (312 s.) med essays av ledende kunsthistorikere innen landskapsmaleri i Norden: Magne Malmanger (Norge), Torsten Gunnarsson (Sverige), og Peter Nørgaard Larsen (Danmark) samt engelske Philip Conisbee (National Gallery of Art, Washington D.C.).