Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 16. oktober–30. desember 2008
  • Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst

Sven Påhlssons serie "Bending Water" anvender datateknologi som i dag brukes i forbindelse med værvarsling og beregninger av naturkrefter. Verkene er svært nåtidsaktuelle gjennom deres mange økologiske koblinger til vanntematikk, som polarissmeltning og andre ekstremværfenomener. De fremmedartede formasjonene vi her møter kan videre trekke tanken mot det sublime, eller mot tilblivelse generelt i universell, tidløs forstand. Men også i en mer futuristisk retning gjennom påminnelser om galaktiske nydannelser og genetiske, molekulære nyformasjoner.

Sven Påhlsson (f. 1965) er blant vår tids mest anerkjente nordiske samtidskunstnere. Med sine ytterst avanserte dataanimasjoner er han en av svært få nordiske kunstnere som har inntatt en sentral plassering innenfor den såkalte hypermodernismen, som er et uttrykk for den hyper-realitet og virtuelle verden vi lever i.

Videoverkene vises ved mørkets frembrudd på Nasjonalgalleriets fasade mot Tullinløkka og Museet for samtidskunsts fasade mot Bankplassen.

Kurator for utstillingen er Nina Denney Ness.