Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 16. januar–3. mai 2009
  • Nasjonalgalleriet

For første gang vises Nasjonalmuseets "Det syke barn" av Edvard Munch sammen med flere senere versjoner av maleriet lånt inn fra blant annet Tate Modern i London, Thielska Galleriet i Stockholm og fra Munch-museet i Oslo. Maleriet har også en interessant malerteknisk side som vil bli presentert i utstillingen. Munchs "Det syke barn" vil også bli sett i forhold til 1880-tallets kunst generelt og kunstnernes opptatthet av ung sykdom og død, tuberkulosen og de såkalte putebilder, som de ble kalt. En legevitenskapelig historikk blir også viet en sal i 2. etasje i Nasjonalgalleriet.

Maleriet ble første gang stilt ut på Statens tredje kunstutstilling, Høstutstillingen, i 1886, under tittelen "Studie". Det vakte stor oppsikt og til dels forargelse blant tidens kritikere og publikum. Særlig var det verkets ukonvensjonelle form og uferdige karakter som vakte motstand. Maleriet ble Munchs første "skandalesuksess" og spydspissen for etableringen av Munch som sin tids fremste avantgarde kunstner i Norge.

Munch kom stadig tilbake til motivet

Munch selv var svært opptatt av dette bildet og kom stadig tilbake til motivet i senere malerier og grafiske arbeider. I motiv og format ligger de senere versjonene tett opp til førsteutgaven, men selve utførelsen viser store endringer. Fargene blir sterkere, detaljene tonet ned, og vi får en mer flytende malerisk stil typisk for Munchs senere malerier.

Sentralt tema

Verket innleder et sentralt tema i Munchs kunst knyttet til døden og tapet av nære familiemedlemmer, noe vi finner stadig reformulert gjennom hele hans virksomhet, som i "Vår" (1889) og "Døden i Sykeværelset", (ant. 1893). Bildet knyttes ofte til Munchs tap av sin søster Sophie som døde av tuberkulose i 1877, da han var 14 år. Fremstillinger av syke og døende barn eller unge piker, såkalte "putebilder" var svært populære blant tidens kunstnere som Christian Krohg og Hans Heyerdahl.

Munchs første hovedverk

Edvard Munchs maleri "Det syke barn" (1885-86) er et sentralt verk i Nasjonalmuseets samling. Sammen med "Skrik" (1893) og "Madonna" (1894-95) hører det til blant de mest omtalte og analyserte enkeltverk i norsk kunsthistorie, og i europeisk sammenheng foregriper maleriet trekk ved den toneangivende kunsten ved århundreskiftet. Det er gått inn i historien som Munchs første hovedverk.

"I det syke barn brød jeg mig nye å veie -
det var et gjennembrud i min kunst -
det meste af hva jeg senere har gjort
fik sin fødsel i dette billede."
E. Munch

"Sykt barn (er) et helt nytt fenomen i norsk kunst
og man kan gjerne si i hele den moderne malerkunst."
Jens Thiis

Kurator for utstillingen er Øystein Ustvedt.