Nicolai Abildgaard, «Phryne for tribunalet».
Foto: Nasjonalmuseet / Dag A. Ivarsøy
  • 23. juni–30. august 2009
  • Nasjonalgalleriet

Nasjonalmuseet eier en omfattende samling av tegninger fra våre nordiske naboland. De nærmere 600 danske tegninger utgjør den største delen, og blant disse dominerer arbeider fra sent 1700- og tidlig 1800-tall både når det gjelder kvantitet og kvalitet. I utstillingen viser vi et representativt utvalg av tegningene til de fire mest dominerende skikkelsene i dansk billedkunst fra tiden rundt århundreskiftet 1800: Nicolai Abildgaard, Jens Juel, Bertel Thorvaldsen og Christoffer Wilhelm Eckersberg.

De fire kunstnerne som er representert i utstillingen, var blant de fremste danske billedkunstnerne i sin generasjon. Tre av dem – Nicolai Abildgaard, Jens Juel og Christoffer Wilhelm Eckersberg – spilte i mange år en sentral rolle på kunstscenen i sitt hjemland, mens Bertel Thorvaldsen ble en av sin tids mest anerkjente kunstnere også internasjonalt.

Lysende karrierer

Karrierene deres fulgte et stykke på vei det samme mønsteret: De begynte som håndverkssvenner, ble tatt opp som elever ved kunstakademiet i København og vant etter hvert akademiets store gullmedalje med tilhørende stipend og studieopphold i Roma. Men mens billedhuggeren Thorvaldsen valgte å forbli i Italia hele sitt yrkesaktive liv og gjorde en lysende karriere der, vendte malerne Abildgaard, Juel og Eckersberg etter mange år i utlendighet tilbake til hjemlandet og fremtredende posisjoner i dansk kunstliv: Alle tre ble i tur og orden professorer ved kunstakademiet (et embete som også Thorvaldsen hadde, men som han kun bekledde "in absentia").

Stor innflytelse

Abildgaard og Eckersberg utførte omfattende offentlige utsmykninger i kongelig regi, og Juel ble sin tids mest etterspurte portrettmaler i hjemlandet. Både Abildgaard, Juel og Thorvaldsen fikk betydning for yngre kunstnere i samtiden, men da først og fremst gjennom sine arbeider. Det var Eckersberg som dannet skole i egentlig forstand, gjennom sine pedagogiske evner og sitt initiativ for å få innført undervisning i maleri ved kunstakademiet. Eckersbergs virke som lærer og kunstteoretiker la grunnlaget for den såkalte gullalderen i dansk kunsthistorie, og hans innsats var så skjellsettende at han fortsatt kalles "den danske malerkunsts far".

«Fra Abildgaard til Eckersberg» er et supplement til utstillingen «Fornuft og følelser. Nordisk maleri og skulptur fra samlingene».

Seniorkurator Bodil Sørensen er ansvarlig for utvalget og utstillingen.