Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 9. oktober 2009–31. januar 2010
  • Nasjonalgalleriet

En stor del av Neschs omfangsrike produksjon er preget av hans usedvanlige evne til å skape nye og billedmessig sterke uttrykk ved bruk av uortodokse materialer og metoder. Utstillingens hovedtema er kunstnerens utforskning og artistiske utnyttelse av grafikkens teknikk og metoder, med fokus på metalltrykkteknikken - en metode som Nesch selv utviklet i 1932.

Utstillingen vises i Nasjonalgalleriets 1. etasje. Den omfatter 81 grafiske verk og fem trykkplater. I en sal er det installert redskaper og materialer fra Neschs atelier. Utstillingen ledsages av en katalog med bl.a. et biografisk essay av Eivind Otto Hjelle og en innledning om Neschs arbeid med grafikk av Sidsel Helliesen.

Nasjonalmuseet har en stor og representativ samling av Neschs arbeider (172 grafiske blad, 13 materialbilder, 3 skulpturer, 8 malerier, 1318 tegninger og 4 trykkplater).

Utstillingen arrangeres i anledning av utgivelsen av en "oeuvre"-katalog over Neschs grafiske verk: Sidsel Helliesen, Bodil Sørensen, "Rolf Nesch. The Complete Graphic Works", Skira editore, Milano 2009.

Faglig ansvarlig for utstillingen og formidlingsprogrammet er Sidsel Helliesen, Bodil Sørensen og Ellen Lerberg.