Emil Nolde, «Dansere i levende lys», 1912. © Stiftung Nolde Seebüll
  • 12. oktober 2012–20. januar 2013
  • Nasjonalgalleriet

En av ekspresjonismens fremste billedkunstnere presenteres her i stort format. Emil Nolde (1867–1956) tok tidlig opp tråden fra kunstnere som van Gogh, Gauguin, Munch og Matisse.

Fra begynnelsen av århundret og frem mot andre verdenskrig var han en sentral aktør i tysk og europeisk kunstliv. Hans bilder er preget av sterke forenklinger, stiliserte figurer, grove penselføringer og klare farger. På en rå, direkte måte tematiserer de religiøse emner, groteske fantasiforestillinger og erotisk ladede motiver. Nolde malte også portretter, frodige blomster, bugnende hager og rolige landskapsutsyn. Arbeidene vitner om en dyp interesse for det opprinnelige og enkle liv, men også for nye, ukonvensjonelle og moderne emner og uttrykksformer. Nolde var en foregangsfigur for den tyske ekspresjonismen.

Kurator for utstillingen er Øystein Ustvedt.

Utstillingen er støttet av Wintershall