Harriet Backer, «Kveld, interiør», 1890.
Foto: Nasjonalmuseet
  • 17. juni–16. oktober 2016
  • Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet

For første gang vises den japanske kunstens mangfoldige innflytelse på nordisk kunst og design omkring 1900. Utstillingen består av to deler: Den ene vises i Kunstindustrimuseet og har hovedvekt på design, den andre vises i Nasjonalgalleriet med hovedvekt på billedkunst.

Japansk kunst og design hadde en betydelig innflytelse i Norden under siste fjerdedel av 1800-tallet og et godt stykke inn på 1900-tallet. Etter at Japan åpnet sine grenser i 1854, ble japanske objekter vist på de store verdensutstillingene og solgt i de kjente varehusene i Paris og London. Det var i disse metropolene at innflytelsen først gjorde seg gjeldende, rundt 1860. Internasjonalt ble bevegelsen betegnet som japonisme og den anglo-japanske stilen.

I løpet av 1870-årene hadde det utviklet seg en stor interesse – rene manien – for alt japansk. De nordiske kunstnerne som reiste til Paris og London i 1880–90-årene, fikk oppleve dette, blant annet gjennom store utstillinger av japansk kunst.

Japanismen, som har blitt den norske betegnelsen, fikk først nedslagskraft i Norden i 1880-årene, og da både som seriøs kunstform og som populærkulturelt fenomen.

Japansk kunst og design ble sett på som noe nytt, friskt og spennende. Vektlegging av asymmetri, forenkling og stilisering – kombinert med en stor beundring for naturens minste detaljer – fikk en forløsende betydning for kunstnere og designere som nå ønsket å legge de historiske stilartene bak seg og skape noe nytt. Japonismen dannet opptakten til modernismen i Norden.

Utstillingen er et samarbeid mellom Ateneum, Finlands nasjonalgalleri, Helsingfors, Statens museum for kunst, København og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Kurator utstilling:
Vibeke Waallann Hansen
Widar Halén

Kurator formidling:
Ellen Johanne Lerberg
Cathrine Lorange

Prosjektleder:
Elsebet Kjerschow
Marianne Moe