Willem de Kooning, «Untitled IX», 1977 © 2017 The Willem de Kooning Foundation / ARS, New York/BONO Oslo
  • 23. juni 2017–7. januar 2018
  • Nasjonalgalleriet

2017-programmet i Nasjonalgalleriet står i den amerikanske kunstens tegn. Først ut var grafikkutstillingen «The Great Graphic Boom».  Utstillingen «Rastløse gester. Verk fra Hubert Loosers samling» viser maleri, skulptur og tegning skapt av noen av 1900-tallets mest betydningsfulle kunstnere.

«Rastløse gester» byr på verk av kunstnere som sjelden har vært vist i Norge, som Willem de Kooning, Cy Twombly, Arshile Gorky, David Smith, Agnes Martin, Ellsworth Kelly, Robert Ryman, Richard Serra, Sean Scully, Brice Marden og Rebecca Horn med flere. Arbeidene er i all hovedsak hentet fra samlingen til den sveitsiske forretningsmannen og filantropen Hubert Looser – en samling som befinner seg i toppsjiktet av sentraleuropeiske privatsamlinger.

 Kondensert historiefortelling

Utstillingen består av rundt 50 verk fra 1930 og frem til i dag, og utgjør en kondensert historiefortelling om viktige retninger i det forrige århundrets kunst: surrealisme, abstrakt ekspresjonisme, minimalisme og nyere former for abstraksjon. I tillegg inneholder den et lite knippe norske referanseverk av blant andre Anna-Eva Bergman, Jakob Weidemann og Fredrik Værslev.

Å dryppe, smøre og kaste maling

Utstillingen undersøker hvordan kunstnernes gester har endret karakter og betydning gjennom 1900-tallet. Gester forbindes oftest med symbolske handlinger, men viser her til kunstnerens fysiske arbeid med verket. Dette arbeidet ble blant annet løftet frem av Irving Sandler i boken The Triumph of American Painting (1970). Her ble deler av den abstrakte ekspresjonismen karakterisert som et gestisk maleri, skapt av kunstnerne som vektla selve prosessen med å dryppe, smøre og kaste maling utover lerretet.

Fire kapitler

Organisert i fire kapitler viser utstillingen hvordan forskjellige syn på den kunstneriske gesten bidro til å forme surrealismen, den abstrakte ekspresjonismen, minimalismen og nyere abstrakt kunst. Fortellingen begynner med de drodlende gestene i David Smiths surrealistiske tegninger, den fortsetter med de voldsomme strøkene til den abstrakte ekspresjonisten Willem de Kooning. Via minimalistenes forsøk på å utradere alle spor etter fysiske gester slutter utstillingen med Cy Twomblys og Al Taylors arbeider, der sporene etter gesten ikke lenger viser tilbake til kunstnersubjektet, men i stedet skaper poetiske, gåtefulle og vittige fortellinger om alt fra sopp til tissetrengte hunder i Paris.

«Rastløse gester: Verk fra Hubert Loosers samling» er  første av flere utstillinger avdeling for samtidskunst viser i Nasjonalgalleriet på vei mot åpningen av det nye Nasjonalmuseet i 2022.

Kunstnere fra Hubert Loosers samling:
Serge Brignoni, Anthony Caro, John Chamberlain, Arshile Gorky, Philip Guston, Rebecca Horn, Roni Horn, Ellsworth Kelly, Lenz Klotz, Willem de Kooning, Yayoi Kusama, Brice Marden, Agnes Martin, Robert Ryman, Kurt Seligmann, Sean Scully, David Smith, Richard Serra, Al Taylor, Cy Twombly og Fabienne Verdier.

Kunstnere fra Nasjonalmuseets samling:
Anna-Eva Bergman, Bjarne Rise, Jacob Schmidt, Fredrik Værslev og Jakob Weidemann.

Utstillingskurator: Ingvild Krogvig
Prosjektleder: Elsebet Kjerschow
Formidlingskurator: Siv Hofsvang

Jobber ... Jobber ...