Alex Katz, «Brisk Day», 1990

Atombomben, filmidoler, abstrakt ekspresjonisme. Konsumsamfunn og populærkultur. Jazz, beat og soul. TV og vaskemaskin i alle hjem. John F. Kennedy og Martin Luther King. Vietnamkrigen og protestbevegelser, hippier og Watergate-skandalen.

Tiårene etter andre verdenskrig var dramatiske i USA. Samtidig ble landet toneangivende i Vestens kunstliv. Med sitt flerkulturelle samfunn og åpenhet overfor flyktninger, blomstret kulturen med en originalitet som fikk store ringvirkninger. Utstillingen tar for seg en lite kjent side ved dette gjennombruddet: den veldige interessen for grafikk som vokste frem rundt 1960.

Immigrasjon og New York

De mørke hendelsene i Europa førte til at mange kunstnere måtte emigrere til USA i 1930- og 40-årene. Spesielt New York utviklet et vitalt kunstliv. Heftige strøk og vibrerende fargefelt dominerte New York-skolens abstrakte ekspresjonisme.

Fra ekspresjonisme til popkunst

Rundt 1960 orienterte mange kunstnere seg bort fra New York-skolens ekspresjonisme. Samarbeid med forskjellige grafikkverksteder og profesjonelle trykkere ble viktig. Popkunsten forsynte seg av tidens populærkultur og varesamfunn, og minimalismen reduserte alt til et system av abstrakte, repeterende former.

Newmans serie i sentrum

Verk av 23 kunstnere vises i fire saler. Barnett Newmans store serie «Cantos» (1964) og Agnes Martins On a Clear Day (1973) er viktige holdepunkter, like ens Robert Rauschenbergs bruk av funnet billedmateriale og Jasper Johns' tematisering av vanlige objekter. Tresnitt av Helen Frankenthaler og Donald Judd, Roy Lichtensteins Brushstroke (1965) og Andy Warhols serie med Campbells suppebokser og portretter av kjendiser blir også presentert.

Kunstnerne som er med

Lee Bontecou, Louise Bourgeois, Vija Celmins, Helen Frankenthaler, Nancy Graves, Jasper Johns, Donald Judd, Alex Katz, Ellsworth Kelly, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, Brice Marden, Agnes Martin, Robert Motherwell, Bruce Nauman, Barnett Newman, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Richard Serra, Frank Stella, Cy Twombly og Andy Warhol.

Utstillingen er laget i samarbeid med Staatsgalerie Stuttgart i Tyskland.

Pressekontakt: Elise Lund

Utstillingskurator: Øystein Ustvedt

Formidlingskurator: Anna Carin Hedberg og Lin Stafne-Pfisterer

Prosjektleder: Rikke Lundgreen