Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 24. mai–9. desember 2018
  • Nasjonalgalleriet

En utstilling i utstillingen

Sommeren 2018 får du oppleve en kunstnerisk intervensjon i Nasjonalgalleriet. Prosjektet har karakter av milde inngrep i museets presentasjon av historisk kunst i «Livets dans», museet egne samlingsutstilling. Tittelen «Museumsarbeid» sikter både til arbeidet som foregår i et museum og til verk som er funnet verdige til å innlemmes i et museum.

Mellom noen av våre mest kjente museumsarbeider vises verk av kunstneren Dag Erik Elgin (f. 1962). Også de kan oppfattes som museumsarbeider. De hører til tre serier som tar for seg forskjellige sider ved kunsten slik den vises og behandles i kunstmuseer.

Kunstnerens møte med museet

Nasjonalmuseet står på terskelen til å flytte. Det nye Nasjonalmuseet åpner 2020 på Vestbanen. I den forbindelse arbeides det mye med museet og samlingen. Men også kunstnere arbeider i museer. De studerer, lærer, blir inspirert, og kanskje også irritert. Over hva som er å se der, eller over kunstnere og verk de savner.

Elgin har et årelangt forhold til kunsten i Nasjonalgalleriet. Som ung malte han seg gjennom verk fra samlingen, monterte bildene i historisk representative rammer og hengte dem opp hjemme. Senere førte interessen til serier med malerier som kan minne om minimalismens radikale reduksjon og konseptkunstens interesse for informasjon, tekst og tall.

Kunst og tradisjoner

Elgins arbeider påpeker nærvær og fravær av kunstverk og tradisjoner. De forteller om forbilder, vurderinger av kvalitet og eierhistorikk. Hvilke verk er tilstrekkelig gode eller interessante nok til å bli tatt vare på av et museum? Hvilke historier plasseres de i? Kunstmuseet tydeliggjøres som et sted for studium og læring, men også som en skapende forteller av historier. Nasjonalgalleriet har vært en viktig aktør i formidlingen av kunst i Norge. Hvilke konsekvenser får det når kunsten nå flyttes ut av bygningen?

Dag Erik Elgin

Dag Erik Elgin (f. 1962) er utdannet ved Statens kunstakademi (1986–88) og Kunstakademie Düsseldorf (1988–90). Han har markert seg sterkt som kunstner siden begynnelsen av 1990-tallet. I 2014 mottok han Carnegie Art Awards førstepris, og i perioden 2010–2016 var han professor ved Kunstakademiet (KHiO). Han er basert i Oslo.

Malerier fra tre serier inngår i utstillingen: Originals (Grisaille), La Collection Moderne (begge pågående) og Balance of Painters fra 2011–12.

Utstillingskurator og prosjektleder: Øystein Ustvedt
Kurator formidling: Lin Stafne-Pfisterer
Presse: Elise Lund