Mer informasjon kommer

Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke museet.

Bli med på barnas egen arkitekturdag - midt i byen. Aktiviteter for barn og familier på Nasjonalmuseet - Arkitektur, og hos naboene i Myntgata 2. 

På programmet står blant annet 1:1-muring med tegl, mini-muring, byvandringer, myldretegning, byplanleggingsverksted, urban-natur-rebus, digital treplanting, med mer.

Barnas Arkitekturdag arrangeres av Oslo Arkitekturtriennale og ByKuben - Oslos senter for byøkologi i samarbeid med Nasjonalmuseet. Bidragsytere til programmet er Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Myntgata Arkitektursamvirke, arkitekt Kai Reaver og illustratør Magnus Lunde Engen.

Mer informasjon om programmet kommer.

Målgruppe er barn  3 - 10 år og deres familier.