Fullt

Arrangementet er fullbooket, men strømmes i denne artikkelen og på museets Facebookside.

Black History Month Norway 2020 handler om å finne, dokumentere, dele og bevare norsk-afrikansk historie. For Nasjonalmuseet betyr dette også en synliggjøring av norsk-afrikanske bidrag til norsk kunsthistorie. Vi vil også rette et selvkritisk blikk på egen virksomhet gjennom årets markering, og inviterer til dialog i form av en panelsamtale.

Vi ønsker å undersøke og skape debatt om:

  • Hvordan blir melaninrike kunstnere representert i kunsten, i utstillinger og i formidlingen?
  • Hvordan bør Nasjonalmuseet jobbe aktivt med representasjon gjennom rekruttering, gjennom utstillinger, gjennom samlingsarbeidet og formidlingsprogrammet?
  • Hvordan er Nasjonalmuseet rigget for at alle skal føle seg velkomne?

Det er svært begrenset antall fysiske plasser av hensyn til smittevern. Fysisk deltagelse er dessverre avlyst på grunn av vekterstreik. Arrangementet vil derfor strømmes live fra Nasjonalmuseets kontorer i det nye Nasjonalmuseet og foregår ikke i Nasjonalmuseet - Arkitektur.

Du kan delta i debatten live her på nasjonalmuseet.no og via live strømming på Facebook.

Facebookarrangementet

NB: Arrangementet foregår på engelsk.

Paneldeltagere:
Victor  Kimathi Mati studerer  ved Nordic Black Xpress, en  teaterskole som  har  fokus  på mangfold og ‘transkulturell’  utveksling, der skuespillertalentene har flere kulturelle ståsteder enn bare norsk. Han vil dele sine betraktinger fra sitt første besøk  i Nasjonalmuseet.  Følte han seg velkommen?   

Ida Evita de Leon  er  initiativtaker og leder  av  Black History Month Norway. Til daglig jobber hun med å utvikle og lede tiltak knyttet til anti-rasisme.  De Leon har en Bachelorgrad fra UiO i kultur og kommunikasjon og har arbeidet med temaet i ti år gjennom organisasjons- og prosjektarbeid. Hun har fordypet seg i minoritets- og majoritetsperspektiver og er aktiv i sosiale medier via @Idaevita på Instagram.

Stina Högkvist er kunsthistoriker og har i mange år jobbet som kurator innenfor samtidskunst. Hun er nå direktør for  Avdeling samling og utstilling i Nasjonalmuseet, og vil dele fra museets ståsted og historikk.  Har Nasjonalmuseet en samling som representerer alle? Hva  gjør  Nasjonalmuseet  for at melaninrike utøvere er representert i utstillinger, prosjekter og i samlingen? 

Moderator:
Michelle A. Tisdel har doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University (2006). Hennes forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, kulturinstitusjoner og tilhørighet i Norge og på Cuba. Hun har gjort langvarig feltarbeid på Cuba og skrevet doktoravhandling om museer, afro-cubanske religioner og kulturarvproduksjon. Hun har jobbet som fagansvarlig for utstillingen «Amerika – samtid, fortid, identitet» ved Kulturhistorisk museum, førsteamanuensis i utviklingsstudier ved OsloMet (HiO) og var medlem i Kulturrådets faglig utvalg for kulturvern. Tisdel var også styremedlem i Norsk folkemuseum og er for tiden styremedlem i Musene i Akershus. I 2020 ble hun valgt som styreleder i organisasjonen INN—Etniske minoriteter i norsk kulturliv. Tisdel har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008 og er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold.

Se flere arrangementer i Nasjonalmuseet her

Les om Nasjonalmuseets rolle og tiltak i kampen mot rasisme

Se opptak av arrangementet her:

Jobber ... Jobber ...