Byplansjefene i aksjon.
Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Begrenset antall plasser. Send oss en forespørsel, vi bekrefter om dere har fått plass fortløpende.

Nasjonalmuseet – Arkitektur er åpent for publikum. Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke visningsstedene.

 

Hvorfor må byer planlegges og hva synes du er en god by?

I utstillingen «Boligideer» ser vi på tegninger og modeller av arkitektenes ideer for hva som er en god by. Hvilken ide synes du er best?

I arkitekturverkstedet er vi selv byplanleggere. Ved hjelp av byggesettet Byplansjefene, som består av blant annet 700 små hus, designer vi byer målestokk 1:200.

Passer for barn fra 6 år og oppover. Begrensede plasser og første mann til mølla.

Byggesettet Byplansjefene er utviklet av Nasjonalmuseets Landsdekkende program i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.