Maleri av en kvinne som leser brev i lyset fra lampe med rød skjerm.
Harriet Backer, «Aften, interiør» (utsnitt), 1890
Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet – Arkitektur er åpent for publikum. Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke visningsstedene.

Meld deg på her

Velkommen til foredrag om Harriet Backer, ved kurator Vibeke Wallann Hansen, Nasjonalmuseet.

Store solopresentasjoner i museale samlingsutstillinger har tradisjonelt vært forbeholdt mannlige kunstnere. I det nye Nasjonalmuseet brytes trenden med et eget rom viet Harriet Backer, en av Norges største malere. Kurator Vibeke Waallann Hansen tar for seg Backer-rommets hva, hvorfor og hvordan, med et særlig blikk på rommene kunstneren selv valgte å male.

Det nye Nasjonalmuseet ved Rådhuset i Oslo åpner i 2021, men vi har startet nedtellingen. Gjennom en serie foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger kalt «Mot et nytt museum» vil vi gi et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.