Erling Viksjø, selvportrett.
  • 1. desember 2020
  • Strømmes live på Facebook og YouTube
  • På norsk

Bli bedre kjent med arkitekten Erling Viksjøs særegne praksis med å forene arkitektur og kunst. I dette strømmede foredraget presenterer Espen Johnsen, professor i kunsthistorie og ansett som en ledende ekspert på norsk modernisme, utdrag fra sin nye bok «Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong». Dette er den første omfattende fremstillingen av Viksjøs arbeider i bokform.

Øystein Ustvedt, kurator ved Nasjonalmuseet, vil gi en introduksjon i starten av arrangementet, og fortelle om arbeidet med utstillingen Bevegelser i betong.

Espen Johnsen har også vært kunstfaglig rådgiver for utstillingen Bevegelser i betong. Utstillingen er dessverre ikke tilgjengelig for publikum på grunn av nye retningslinjer for smittevern. 

Foredraget strømmes live på Facebook og YouTube.

Se Facebook-arrangementet her.

Se opptak fra foredraget her

Jobber ... Jobber ...