Maleri, selvportrett av VIncent van Gogh
Vincent van Gogh, «Selvportrett», 1889.
Foto: Nasjonalmuseet / Anne Hansteen

Vincent van Gogh malte mange selvportretter. Ett av disse befinner seg i Nasjonalmuseets samling. Maleriet ble kjøpt inn av Nasjonalgalleriets første direktør Jens Thiis i Paris i 1910. Siden 1970-tallet har det vært stilt spørsmål ved bildets ekthet.

Etter lang tids forskning har et team av eksperter ved Van Gogh-museet i Amsterdam konkludert med at selvportrettet er malt av mesteren selv. Antakelig er dette det første bildet han malte etter en lengre sykdomsperiode i 1889.

Forskningsresultatene publiseres i det internasjonale kunsttidsskriftet Burlington Magazine i januar 2020. Artikkelen er skrevet av Van Gogh-museets kurator Louis van Tilborgh.

Nasjonalmuseets kurator og kunsthistoriker Vibeke Waallann Hansen og konservator Thierry Ford vil i foredraget presentere Van Gogh-museets forskningsresultater.

Deler av foredraget holdes på engelsk.

Foredraget vil bli streamet.

Gratis adgang. Ingen påmelding. Velkommen!

I 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet, men nedtellingen har allerede startet. Gjennom en serie foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger kalt "Mot et nytt museum" vil vi gi et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Finn flere foredrag her