Akvarell, nedbrente bygninger
Wilhelm von Hanno, Petersens gård etter brannen, 1858 (utsnitt)
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Avlyst

Basert på situasjonen med koronaviruset og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) har vi besluttet å stenge Nasjonalmuseet – Arkitektur og Mellomstasjonen fra og med torsdag 12.03 og ut mars. Dette innebærer at alle våre arrangementer i denne perioden er utsatt eller avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum om oppdaterte datoer. Vi beklager og håper på forståelse for dette.

I april 1858 ble Christiania herjet av den største bybrannen på mange år.

Brannen førte til en periode med gjenoppbygging og en total omforming av det sentrale Christiania.

Foredraget tar utgangspunkt i Wilhelm von Hannos tegninger i Illustreret Nyhedsblad, og ser på hvordan de bidro til å skape et bilde av både den nye byen som ble bygget opp, og den gamle som forsvant.

Foredragsholder Iver Tangen Stensrud er historiker med doktorgrad fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Avhandlingen ser på den illustrerte pressen, arkitektur og byutvikling i Christiania på midten av 1800-tallet.

Foredraget arrangeres i forbindelse med utstillingen om arkitekten og tegneren Wilhelm von Hanno. Von Hanno var en av de viktigste og mest produktive arkitektene i Norge på 1800-tallet.