Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Streames på Facebook

På grunn av koronasituasjonen, var det kun et lite publikum til stede under arrangementet. Hele samtalen ble strømmet, og du kan se hele her.

Reflekterer museene samfunnet og tiden vi lever i? Nylig arrangerte Nasjonalmuseet en samtale mellom artist og skribent Asta Busingye Lydersen og kunstnerisk leder Thomas Talawa Prestø, der de tok utgangspunkt i utstillingen «En samling blir til» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Hva forteller utstillingen om museets arbeid med mangfold?

Asta Busingye Lydersen er skribent, foredragsholder, konferansier og scenekunstner. Hun var nestleder i Kulturrådet i perioden 2009–2015. I sitt personlige essay «Afropolitt» (2013) deler hun opplevelser fra sin internasjonale oppvekst og om Norges forhold til kulturelt mangfold. I etterkant av utgivelsen har historiene fra boken blitt til en foredragsserie for videregående skoler, Journalisthøgskolen, Politihøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Nasjonalmuseet m.fl. Lydersen er medlem i det norsk-afrikanske artistkollektivet Queendom.

Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder for Tabanka Dance Ensemble
 som har jobbet med dekoloniale praksiser i over tolv år. Han sitter også i juryen for Norsk publikumsutviklings publikumspris og jobber aktivt med representasjon og relevans i publikumsstemmer. Prestø har tidligere ledet Critical Friends, som de siste tre årene har gitt konstruktiv kritikk til nordiske kulturorganisasjoner. Critical Friends har blant annet jobbet med kulturrådene og den politiske ledelsen i Norden. Dette har gitt dem en unik oversikt over strømningene, potensialet og utfordringene i kulturbransjen.

Publikum som er til stede i utstillingsrommet under samtalen er elever fra Nordic Black Xpress teaterskole og ansatte ved Nasjonalmuseet. På grunn av coronasituasjonen har det bare vært mulig å invitere et mindre antall personer.