Y-blokka i Regjeringskvartalet uten Picassos «Fiskerne». © Katja Høst
Foto: Katja Høst
  • 28. januar 2021
  • 17.30-19.00
  • Nettarrangement
  • På norsk

Strømmes direkte

Foredraget strømmes direkte på museets YouTube og Facebook.

Kunst finnes ikke bare på museer, men også der du ferdes til daglig. Du finner blant annet kunst i parker, på torg og i offentlige bygg. Men hvordan forvaltes og formidles denne «felles eide» kunsten? 

Fra 2016 og frem til rivningen startet og kunsten ble skåret løs fra bygningskroppen har Katja Høst fotografert Y-blokka og regjeringskvartalet. Hun vil fortelle om dette arbeidet. Prosjektet er produsert i samarbeid med osloBIENNALEN og nylig utgitt i bokform på Orfeus Publishing. Ole Giskemo Slyngstadli, leder i Oslobiennalen, vil snakke om integrert kunst i offentlig rom i Oslo, og ulike grader av institusjonalisering. Deretter vil Svein Bjørkås, direktør i KORO, gi oss innblikk i hvordan kunst i offentlige bygg forvaltes, og hvilke vernepolitiske utfordringer som kan dukke opp. 

Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen er midlertidig stengt på grunn av smitteverntiltak i Oslo.

Arrangementet strømmes direkte på Facebook og YouTube. Du må gjerne stille spørsmål i kommentarfeltet underveis!

Velkommen til en samtale om kunst, arkitektur og bevaring!