Y-blokka i Regjeringskvartalet uten Picassos «Fiskerne». © Katja Høst
Foto: Katja Høst
  • 18. februar 2021
  • Nettarrangement
  • På norsk

Strømmes direkte

NB! Utsatt til 18.02 pga nye restriksjoner for smittevern.

Foredraget strømmes direkte på museets YouTube og Facebook.

Kunst finnes ikke bare på museer, men også der du ferdes til daglig. Du finner blant annet kunst i parker, på torg og i offentlige bygg. Men hvordan forvaltes og formidles denne «felles eide» kunsten? 

Fra 2016 og frem til rivningen startet og kunsten ble skåret løs fra bygningskroppen har Katja Høst fotografert Y-blokka og regjeringskvartalet. Hun vil fortelle om dette arbeidet. Prosjektet er produsert i samarbeid med osloBIENNALEN og nylig utgitt i bokform på Orfeus Publishing. Ole Giskemo Slyngstadli, leder i Oslobiennalen, vil snakke om integrert kunst i offentlig rom i Oslo, og ulike grader av institusjonalisering. Deretter vil Svein Bjørkås, direktør i KORO, gi oss innblikk i hvordan kunst i offentlige bygg forvaltes, og hvilke vernepolitiske utfordringer som kan dukke opp. 

Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen er midlertidig stengt på grunn av smitteverntiltak i Oslo.

Velkommen til en samtale om kunst, arkitektur og bevaring!

 

Se opptak av arrangementet her

Jobber ... Jobber ...