Foto: / Govven: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Ta med hele familien, møt fortellerkunstneren Risten Anine Gaup og opplev utstillingen  «Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek».

Samisk kultur inntar Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utenfor paviljongen reiser det seg en gammekonstruksjon – skjelettet til en samisk Bealljegoathi. Vi tenner bålpannen på uteserveringen, og i gammen blir det fortellerstund og joik. Servering av gratis kakao og kaffe og salg av boller fra BolleBar. Velkommen! Bures Boahtin!»

Arkitekten og kunstneren Joar Nango har gjennom flere år samlet bøker og diverse annet materiale med relevans for samisk arkitektur. Tittelen Girjegumpi er avledet av to nordsamiske ord: «Gumpi» er en flyttbar hytte på meier, oftest transportert med snøskuter. «Girji» betyr bok. Det sammensatte ordet, og verket Girjegumpi, omfatter både et bibliotek, et arkiv og konstruksjonen disse oppbevares og fraktes i.

Fortellerkunstner Risten Anine Gaup, jobber med historiefortelling og joik, og er teaterlærer på kulturskolen.

//

Arkiteakta ja dáiddár Joar Nango lea guhká čohkken girjjiid ja eará ávdnasiid main lea čanastat sámi arkitektuvrii. Namman Girjegumpi leat guokte davvisámegiel sáni oktii laktojuvvon: «Gumpi» lea barta mielgasiid alde man sáhttá fievrredit mielde, dábálaččat muohtaskohtera maŋis ja «Girji». Das šaddá «Girjegumpi». Sátni ja ráhkadus lea sihke girjerájus, arkiiva, ja huksehus man siste daid vurkkoda ja fievrreda.