Andrea Pinochet, Martin Braathen og Victoria Bugge Øye i samtale om papirarkitektur.

I utstillingen «Fire hus. Fire kvinner» i Nasjonalmuseet – Arkitektur viser vi et utvalg fra Virginia-serien, et av Beate Hølmebakks papirprosjekter. Papirarkitektur er arkitektur som ikke er ment for å bygges, men der selve tegningen er det ferdige verket.

Denne kvelden vil vi undersøke hva papirarkitektur er og har vært i en historisk og nåtidig kontekst. To kuratorer fra Nasjonalmuseet, Martin Braathen og Victoria Bugge Øye, gir deg et innblikk i historien. Andrea Pinochet vil fortelle om hvilken rolle spekulative prosjekter har i dagens arkitekturpraksis.

Arrangementet er fysisk i Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3.

Les mer om utstillingen her