Velkommen til foredrag med arkitekturhistorikeren Ines Weizman, som vil presentere deler av sitt nyeste forskningsprosjekt på moderne arkitektur i Beirut og Haifa på 1930 og 1940-tallet. 

Kvinne sorthvitt foto
Ines Weizman.
Foto: RCA

Ines Weizman er programleder for MPhil / PhD Architecture ved Royal College of Art i London og har stiftet Centre for Documentary Architecture (CDA), et tverrfaglig forskningskollektiv av arkitekturhistorikere, filmskapere og digitale teknologer. Hun har tidligere vært direktør for Bauhaus-instituttet i Weimar. I tillegg er hun forfatteren av Documentary Architecture. Dissidence through Architecture (2020) og redaktør for antologien Dust & Data: Traces of the Bauhaus across 100 Years (2019).

Foredraget er arrangert i samarbeid med Petrine Vinje og KHiO.

Foredraget vil være på engelsk.

Arrangementet er fysisk i Nasjonalmuseet – Arkitektur, men strømmes også direkte på Zoom via denne lenka.