Ukjent fotograf, Regjeringsbygningen, ca 1957
Foto: Nasjonalmuseet

Kunstneren Morten Kildevæld Larsen har lenge vært interessert i og arbeidet med betong. Til Bevegelser i betong har han utviklet en betongworkshop for barn. I verkstedet får barna oppleve hvordan det er å jobbe med betong, og hvordan materialet endrer seg fra søle til stein. I denne vandrende samtalen vil Morten og kurator formidling, Karianne Ommundsen, diskutere betongens egenskaper og kvalitet, og dens betydning for Viksjø som arkitekt.  

Erling Viksjø regnes som betongens og brutalismens fremste arkitekt i Norge. Eksperimentering står sentralt i hans virksomhet, og han prøvde ut nye materialer og teknikker i samarbeid med kunstnere og ingeniører. De mange eksperimentene resulterte i nye betongtyper, som naturbetong.  

Samtalen foregår i utstillingen.