Fra Oslo helseråd. Mad arkitekter.
  • 18. mars 2021
  • 17.30-19.00
  • På norsk

Flere av Erling Viksjøs bygg har blitt rehabilitert, ombygd og tilpasset ny bruk gjennom årene. Hvordan blir bygningenes opprinnelige karakter og særpreg ivaretatt?  

I 2008 åpnet Quality hotel 33 i bygningen Viksjø tegnet til Standard telefon og kabelfabrikk på Økern. I dag pågår det arbeid blant annet i Høyblokka i Regjeringskvartalet og Oslo helseråd på St. Olavs plass. Mellbye Arkitekter, Mad arkitekter og Riksantikvaren vil snakke om hvordan Viksjøs arkitektur blir ivaretatt og videreført i praksis, og hvilke erfaringer de selv har gjort i møte med bygningene hans. 

Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen er midlertidig stengt på grunn av smitteverntiltak i Oslo, men vi håper at vi kan åpne for fyske besøk fra publikum så snart som mulig. 

Arrangementet strømmes direkte her og på Facebook. Meld din interesse i Facebookarrangementet. Du må gjerne stille spørsmål i kommentarfeltet på Facebook underveis i arrangementet! 

Velkommen til en samtale om arkitektur, bevaring og ny bruk!