Fra Oslo helseråd. Mad arkitekter.
  • 11. mai 2021
  • På norsk

Flere av Erling Viksjøs bygg har blitt rehabilitert, ombygd og tilpasset ny bruk gjennom årene. Hvordan blir bygningenes opprinnelige karakter og særpreg ivaretatt?  

I 2008 åpnet Quality hotel 33 i bygningen Viksjø tegnet til Standard telefon og kabelfabrikk på Økern. I dag pågår det arbeid blant annet i Høyblokka i Regjeringskvartalet og Oslo helseråd på St. Olavs plass.

Ajas Mellbye fra Mellbye Arkitekter, Siri Jæger Brudvik fra Mad arkitekter og riksantikvar Hanna Geiran vil snakke om hvordan Viksjøs arkitektur blir ivaretatt og videreført i praksis, og hvilke erfaringer de selv har gjort i møte med bygningene hans.

Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen er midlertidig stengt på grunn av smitteverntiltak i Oslo, men vi håper at vi kan åpne for fysiske besøk så snart som mulig. 

Arrangementet strømmes direkte her og på Facebook. Meld din interesse i Facebook-arrangementet. Du må gjerne stille spørsmål i kommentarfeltet underveis. 

Velkommen til en samtale om arkitektur, bevaring og ny bruk! 

Se arrangementet her fra kl 17.30, 11. mai

Jobber ... Jobber ...