Ukjent, «Baldisholteppet», mellom 1150 og 1190
Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

Baldisholteppet er et av hovedverkene i museets samling, og det eneste eksempelet på bildedvev i gobelinteknikk fra middelalderen som er bevart i Norden. Hvordan havnet teppet på museum? Og hvordan har historien om verket blitt formidlet til publikum? Kurator formidling Cathrine Lorange forteller historien om teppets vandring fra Baldishol kirke til museet samlinger.

Foredraget varer i 30-45 min. Vi setter av tid i etterkant til å besvare spørsmål fra kommentarfeltet.

Om publikum kan delta fysisk på arrangementet avhenger av smittesituasjonen knyttet til covid-19.

Foredraget strømmes direkte på museets Facebook-side og på YouTube. 

I 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge. «Mot et nytt museum» inkluderer foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger. Serien gir et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Se flere foredrag