Ukjent, «Baldisholteppet», mellom 1150 og 1190
Foto: Nasjonalmuseet

Baldisholteppet er et av hovedverkene i Nasjonalmuseets samling, og det eneste eksempelet på bildedvev i gobelinteknikk fra middelalderen som er bevart i Norden. Hvordan havnet teppet på museum? Og hvordan har historien om verket blitt formidlet til publikum? Seksjonsleder omvisning Cathrine Lorange forteller om teppets vandring fra Baldishol kirke til museet samlinger.

Foredraget varer i 30–45 minutter. Du kan stille spørsmål i kommentarfeltet når arrangementet strømmes, vi setter av tid i etterkant til å besvare dem.

Foredraget strømmes direkte på Facebook- og YouTube

I 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge. «Mot et nytt museum» inkluderer foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger. Serien gir et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Se flere foredrag

Se foredraget her

Jobber ... Jobber ...
Jobber ... Jobber ...

Norges eldste bildeteppe er på flyttefot.