Hvilken rolle spiller bofellesskap i dagens boligmarked og hvordan vil det bli i fremtiden?

I det siste har deling blitt et nøkkelord i nye boligprosjekter. Dette arrangementet ser nærmere på muligheter og utfordringer knyttet til kommersielle bofellesskap i Norden. Helen & Hard vil delta i samtalen sammen med andre arkitekter og utviklere.

Teamet for årets Venezia-biennale er How will we live together? og handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap.

I Venezia svarer Nasjonalmuseet og Helen & Hard på biennalens hovedtema met et helt nytt prosjekt som er tegnet spesielt for Den nordiske paviljongen, som stiller spørsmål ved hva vi er villig til å dele med andre. 

Nordisk seminar er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Arkdes i Stockholm og Arkitekturmuseet i Finland.

Alle de tre arrangementene strømmes.

 

Deltakere

Martin Braathen, Nasjonalmuseet; Randi Augenstein, Helen & Hard; Oda Ellensdatter Solberg, Plan-og bygningsetaten; Hanne Løvbrøtte, Obos

Se strømmen fra Oslo her

Jobber ... Jobber ...