Astrid Fadnes og Katrine Rugeldal, Kárten/Kartlegging (detalj) i «Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek», 2021
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Boka Huksendáidda er en introduksjon og en trespråklig veiviser til fordypning i samisk bygningskultur og arkitektur – på nordsamisk, norsk og engelsk.
Velkommen til lansering av boka ved Nasjonalmuseet og Orkana forlag!

Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek var en utstilling med arkitekten og kunstneren Joar Nangos nomadiske arkitekturbibliotek i 2021. I forbindelse med utstillingen arrangerte Nasjonalmuseet et seminar om samisk arkitektur. Foredragene fra seminaret er utgangspunktet for boka.

I Huksendáidda kan du lese om blant annet Girjegumpi, samisk byggeskikk, behandlingen av det samiske i historien om arkitektur i Norge etter andre verdenskrig, hvordan gjenreising og fornorsking gikk hånd i hånd, fenomenet «kjempelávvu» og dessuten få en oversikt over samisk arkitektur på norsk side av Sápmi.

Denne ettermiddagen blir det en presentasjon av boka og en samtale mellom Joar Nango og Bente Aass Solbakken, redaktør for Huksendáidda og kurator for utstillingen.

Det blir også forfriskninger. Velkommen!