Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Hva slags betydning har felleskap i skeive miljøer? Hvordan har ideer om fellesskap preget arkitektur og byutvikling? Hva er det som får oss til å føle oss trygge i et rom? Kan arkitekturen bidra til å skape relasjoner til andre?

Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og har blitt arrangert siden 2000. Nasjonalmuseet er en av triennalens hovedsamarbeidspartnere, og bidrar i år med utstillingen Inn i fellesskapet, som undersøker nabolaget som et sted for fellesskap og utenforskap.

I omvisningen i Nasjonalmuseet - Arkitektur på Bankplassen 3 får du innblikk i ulike perspektiver på fellesskap og inkludering innen arkitektur og byutvikling. Omvisningen tar for seg utstillingen i Buchersalen, med prosjekter fra 1960-tallet og fram til i dag, og utstillingen i paviljongen, som er skapt av det svenske kunst- og arkitekturkollektivet MYCKET.

Inngang fra baksiden av museet.

Omvisningen varer ca. 45 minutter.

Velkommen!