Også i år inviterer Arkitekturmuseet ungdomsskuleelevar til peparkakehuskonkurranse og deltaking i museet si desemberutstilling. Årets oppgåve er å teikne og designe eit forslag til nytt museumsbygg på Tullinløkka.

Til saman var 460 elevar frå åtte skular påmelde til peparkakehuskonkurransen. Ettersom Nasjonalmuseet etter kvart skal få tilhald i nytt bygg på Tullinløkka, var det naturleg å engasjere framtida sine brukarar i prosessen med å lage forslag til utforminga av det nye museumsbygget. Ungdomsskuleelevane har laga forslag til korleis dette bygget skal sjå ut og fekk gjennom prosjektet kunnskapar om byggeprosess, målestokk, form og teknikk.

Modellane er laga i peparkakedeig og i målestokk. Bygningane er laga etter oppgitte mål, i målestokk 1:200. Ein viktig føresetnad i utforminga av bygget var at absolutt alt skulle kunne etast! Konkurransedeltakarane er frå Hellerasten ungdomsskole, Groruddalen skole, Ila skole, Kråkstad skole, Den Tyske Skole i Oslo, Oslo Montessori ungdomsskole, Bakkeløkka ungdomsskole og Midtstuen skole.

Juryen som utpeika dei mest "smakfulle" resultata bestod av direktør for Nasjonalmuseet Sune Nordgren, arkitekt Arna Mathiesen og prosjektleiar Eli Solsrud.