Temaet for pepperkakehuskonkurransen i år er: Design et nytt bygg for Nasjonalmuseet. Det nye bygget skal være relatert til Vestbanetomten.

I mai ble det vedtatt at det nye bygget for Nasjonalmuseet, som skal stå ferdig til grunnlovsjubileet i 2014, skal ligge på Vestbanetomten, bak Nobels Fredssenter. Konkurransedeltagerne skal lage et forslag til hvordan dette bygget skal se ut. Forslaget lages i målestokk og skal forholde seg til Vestbanetomtens form og miljø. Minst 80 % av modellen må være i pepperkakedeig eller et annet spiselig materiale.

Fire grupper premieres:

Barn t.o.m. 7. klasse (eller t.o.m. 12 år)
Ungdom t.o.m. videregående skole (eller t.o.m. 18 år)
Bakere som baker
Alle andre mennesker som baker
Innlevering
Alle bidrag må leveres til Nasjonalmuseet – Arkitektur i perioden 5.-7. desember i museets åpningstid. Husk å merke husene med tittel/motto, navn, adresse, telefonnummer og eventuelt klasse og skole. Husene skal være montert på en plate som ikke er større enn 45 x 45cm. Husk å oppgi målestokk.

I samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn.