• 2. oktober–6. desember 2009
  • Museet for samtidskunst

Gjennom et stort antall bøker, fra Tiden stilen og vi og Om stygt og pent fra årene etter siste krig til to-bindsverket Bygget i Norge i 1981 beskrev Brochmann som få andre hvordan husene, interiørerene og møblene vi omgir oss med forteller om kultur og samfunn, verdier og prioriteringer. Han var samtidig en betydelig tegner, ikke bare av byer og hus og av stilhistorie, men også i barnebøker og reisebeskrivelser.

Nasjonalmuseet viser en utstilling i Nasjonalmuseet – Arkitekturs hvelv av den tegnende, fabulerende og historiefortellende arkitekt. Samtidig reises spørsmålet om hvordan arkitektur også i dag kan skape et engasjert rom i den offentlige debatt.

Kurator for utstillingen er Peter Butenschøn.