Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Norsk Arkitekturmuseum ble etablert i 1975. 40-årsjubileet er en anledning til å fortelle om historien, gjøre opp status, trekke lærdom av fortiden og reflektere over fremtiden. Utstillingen gir samtidig et bilde av arkitekturen i disse fire tiårene.

Fra anneks til Grosch og Fehn

Det begynte i annekset hos Norske Arkitekters Landsforbund i 1975, med én sivilarbeider og fra 1980 i tillegg en direktør i halv stilling. I dag utgjør det tidligere museet avdeling arkitektur ved Nasjonalmuseet. Staben, som består av avdelingsdirektør og ti ansatte, holder til i en egen bygning på Bankplassen, tegnet av arkitektene Christian Heinrich Grosch og Sverre Fehn. Arbeidet kompletteres av de andre avdelingene i Nasjonalmuseet. Utviklingen fra 70-tallet til i dag har vært markant: fra å være et lite, privatdrevet bransjemuseum til å bli en del av Norges største offentlige museum. 

– For den voksne delen av vårt kjernepublikum er utstillingen en liten minnebok fra de siste tiårs arkitektur- og institusjonshistorie. For de unge er den en påminnelse om opphavet til Nasjonalmuseets arkitekturavdeling, sier kuratorene Birgitte Sauge og Eva Madshus.

300 000 verk og 210 utstillinger

Det viktigste formålet for museet har vært, og er, å samle, bevare, dokumentere og forske på arkitektur og å formidle kunnskap om faget til et bredt publikum. Arkitektursamlingen, bygget opp gjennom disse 40 årene, inneholder ca. 300 000 tegninger, fotografier, modeller og gjenstander fra 1830 til i dag. Utstillinger har alltid vært museets viktigste kontaktflate mot publikum. Siden 1975 har museet stått for ca. 210 arkitekturutstillinger i Oslo, i tillegg til vandreutstillinger i Norge og utlandet.

Å samle og å stille ut

Jubileumsutstillingen kretser rundt de to kjernevirksomhetene «å samle arkitektur» og «å stille ut arkitektur». Dette dokumenteres og presenteres gjennom et utvalg materiale fra samlingen, og gjennom publikasjoner, utstillingsplakater, modeller, fotografier og tekster samt intervjuer med museets tre direktører: Elisabeth Seip, Ulf Grønvold og Nina Berre. Presentasjonen er organisert i fire temaer: historikk, samling, utstilling, forskning og formidling. Utstillingen inkluderer også en fotokavalkade der et utvalg bygg for hvert av de 40 årene vil gi et inntrykk av arkitekturutviklingen i Norge gjennom perioden.