Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Utstillingen «Ode til Osaka» springer ut fra arkivsporene etter Sverre Fehns urealiserte konkurranseprosjekt. Manthey Kula Arkitekter har videreutviklet og tilpasset prosjektet.

Med utgangspunkt i originalmateriale fra Nasjonalmuseets samlinger, ble arkitektene engasjert av Nasjonalmuseet for å videreutvikle og tilpasse Fehns prosjekt til en 1:1-oppføring. En presentasjon av verdensutstillingen i Osaka i 1970 blir vist i Hvelvet. Her synliggjøres paralleller og kontraster mellom Fehns utkast og de prosjektene som faktisk ble realisert til Expo ’70.

Sverre Fehn (1924–2009) leverte i 1968 bidraget 53135 til en lukket konkurranse om utstillingsarkitektur for den nordiske paviljongen ved Expo ’70 i Osaka. Temaet i The Scandinavia Pavilion skulle være «Miljøvern i det industrialiserte samfunn». Hovedgrepet i Fehns konsept var en mobil, pustende form, plassert inni en ytre paviljong tegnet av den danske arkitekten Bent Severin. Fehns pulserende, indre paviljong besto av to luftfylte kamre i gjensidig bevegelse, og skulle romme en ren atmosfære beskyttet fra omgivelsenes forurensede luft.

Fehn vant ikke konkurransen, utkastet ble dermed ikke realisert. På tross av dette, har prosjektet vært publisert flere ganger og blir sett på som et interessant og atypisk element i Fehns produksjon.

Kurator utstilling: Jérémie McGowan
Kurator formidling: Ole Gaudernack
Prosjektleder: Berit Johanne Henjum