Illustrasjon: Racecar

Nasjonalmuseet feirer Norges Banks 200-årsjubileum med utstillingen «Lås opp!». Utstillingen er spesiell på to måter: Den er tilpasset dem mellom åtte og tolv år – alle andre går inn i utstillingen på eget ansvar. Og selv om banken er tema, er opptakten en kriminalfortelling: På nyttårsaften 1835 brøt den berømte og beryktede stortyven Ole Høiland seg inn i Norges Bank og kom seg unna med et utbytte på mellom femten og tjue millioner kroner målt etter dagens kroneverdi.

Stortinget opprettet Norges Bank 14. juni 1816. Pengeenheten som ble valgt, var spesidaler. Det første hovedsetet ble lagt til Stiftsgården i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Kristiansand. Etter hvert ble det opprettet tjue filialer spredt rundt i landet. Gjennom historien til filialene kan vi følge nasjonsbyggingen av det unge Norge, krigene og opp- og nedgangstider. Norges Banks historie er effektiv som eksempel på norsk arkitekturhistorie gjennom de siste to hundre årene. Utstillingen gir et innblikk i plassering, region- og byutvikling, og bankene i Bergen, Fredrikstad og Gjøvik blir trukket fram som eksempler på arkitektoniske stilperioder.

Glitrende gjenstander er hentet fra bankens arkiver og inviterer gjestene inn. Som tittelen lover, skal man låse opp og oppleve banken; gjenstandene er gjemt bak skapdører man selv må åpne. Under familiesøndager og for grupper som bestiller det, inviteres man inn i atelieret til å lage sine egne pengesedler.

Nasjonalmuseet – Arkitektur holder til i Christian Heinrich Groschs vakre empirebygning som ble bygget som bank og ferdigstilt i 1830. I selve pengehvelvet der Ole Høiland etter to mislykkede forsøk klarte å bryte seg inn gjennom flere jerndører, vises gjenstander, fotografier, originale arkitekttegninger, klipp fra Knut Andersens film «Balladen om mestertyven Ole Høiland» og animasjonsfilmer som bringer inn en morsom opplevelse av bankens historie sett i et arkitekturhistorisk lys.

Nasjonalmuseet har vist to utstillinger i forbindelse med Norges Bank-jubileet. Den andre utstillingen var «Norges Banks jubileumsmynt» som ble presentert i Museet for samtidskunst.

Utstillingene og formidlingsprogrammet er et samarbeid mellom Norges Bank og Nasjonalmuseet.

Prosjektleder / Kurator: Gudrun Eidsvik